fbpx

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies znajdująca się poniżej, przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies na stronie http://fotoblysk.com

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

b. Administratorem Twoich danych jest Michał Kula, prowadzący działalność: Michał Kula Studio, Wola Dalsza 302, 37-100 Łańcut, NIP: 815 168 29 87. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzach na stronie http://fotoblysk.com, czyli: imiona, adres e-mail, numer telefonu;

c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

d. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie i/lub podania adresu e-mail przy pobieraniu dodatkowych materiałów czy zakupów w sklepie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie g.

e. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania newslettera, w przypadku zakupów w sklepie do wystawienia faktury i prawidłowego zaksięgowania operacji.

f. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

dostępu do danych,

sprostowania danych,

usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania danych,

prawo sprzeciwu,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie d ; e ; f  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: kontakt@fotoblysk.com

Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał. Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

 

§ 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmom zewnętrznym. Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy:

– hosting: nazwa.pl sp. z o.o., ulica Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512,

– poczta email: Google LLC,

– komentarze na blogu: Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103,

– wysyłanie newslettera: MailPoet, 6 rue Dieudé 13006, Marseille FRANCE

Strony oświadczają, że zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

§ 3
Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

Dodatkowo, strona korzysta z:

kodu śledzenia Google Analytics (tracking code) – w celu zbierania i analizy statystyk strony.

 

§ 3
Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.